De HOP wil af van het traditionele Haagse politieke denken

Wij van de HOP vinden inspraak van onze inwoners, waar het om hun eigen leefomgeving gaat, ontzettend belangrijk. Wethouder Oude Kotte verdedigt in de AC van 17 november de visie van Piet Hein Donner: Het ontbreekt de burgers aan kennis en overzicht, daarom zou de directe stem van het volk niet werken. Dat kan kloppen bij een referendum over de Brexit of Oekraïne, daar wordt veelal gestemd op sentiment omdat het de gemiddelde stemmer ontbreekt aan kennis en inzicht. Je kunt je afvragen of de politiek hier niet de hand in eigen boezem moet steken en een belangrijke taak laat liggen: het wel duidelijk maken wat een keuze voor of tegen betekent.

Bij onderwerpen die dicht bij onze inwoners staan is de visie van Donner een zware onderschatting van onze burgers. Onze inwoners hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden. En als het aan kennis en overzicht zou ontbreken is het de taak van de politiek om voor die kennis en inzicht te zorgen. Wij willen af van het traditionele Haagse politieke denken. Hiervoor in de plaats willen we een beleid dat is gebaseerd op ideeën uit de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. Met de H300, Sporthal Noorderend, Hertenkamp en andere vraagstukken hebben we al enige ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie. We zijn er nog lang niet, maar deze ervaringen geven ons vertrouwen en nieuwe inspiratie.

“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht”, zeggen tegenstanders van de vernieuwing. Daarom gaat voor de HOP inspraak verder dan het organiseren van een inloopavond waar ieder afzonderlijk vragen kan stellen over een voorgenomen besluit. We moeten uitleggen wat het plan behelst en waarom we voor deze optie willen kiezen. Duidelijk moet zijn wat de alternatieven zijn en wat de gevolgen zijn als we anders moeten besluiten. Belanghebbenden moeten alle gelegenheid krijgen om hun opmerkingen en bezwaren kenbaar te maken. Pas daarna kan de politiek een afweging maken.

Met de komst van onze interim burgemeester Bert Blase, en daarmee met het binnenkomen van de visie “Code Oranje”, zien wij als HOP een grote kans. In 2018 stelt een aantal gemeenten vanuit Code Oranje zich kandidaat om nieuwe democratische vormen te verkennen. Volgend jaar vraagt de groep het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken. Wat de HOP betreft moet Heerhugowaard tot die gemeenten behoren. Het koud stellen van de inspraak bij lokale vraagstukken moet wat de HOP betreft zo snel mogelijk tot het verleden behoren.

John Does
Fractievoorzitter Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij

zo 19 november 2017 09:46

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign