Nieuwe locatie volkstuinen complex inzicht

De HOP wil dat er een voorstel komt uit het college van B&W voor de vestiging van een volkstuinencomplex aan de zuidelijke kop van de Middenweg. Dat stelde fractievoorzitter John Does vandaag tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 2018.

Er wordt al sinds 2009 een nieuwe locatie gezocht voor de volkstuinvereniging als substituut voor het complex aan de Krusemanlaan. De volkstuinvereniging is toegezegd dat er voor een vervangende locatie wordt gezorgd in Heerhugowaard Zuid en tot twee keer toe is een beoogde locatie is afgewezen, eenmaal door de gemeenteraad, vanwege mogelijk gevaar voor een aangrenzend agrarisch complex, en eenmaal door toedoen van de Provincie Noord Holland.

Op 30 augustus 2016 is er raadsbreed een amendement is aangenomen waarin het college wordt gevraagd de volkstuinvereniging te betrekken bij een onderzoek naar de behoefte aan volkstuinen in Heerhugowaard. Bij dit onderzoek is de behoefte inderdaad aangetoond. De gemeenteraad heeft raadsbreed het voorstel aangenomen om 4 ton te reserveren voor de aanleg van een nieuw volkstuinencomplex.

“De volkstuinvereniging wil in 2019 haar 50-jarig bestaan vieren en wat zou het mooi zijn als dat kan met eindelijk een nieuwe locatie”, zegt John Does. “En er is een geschikte locatie is gevonden aan de Middenweg 2 die weliswaar kleiner is dan de oude locatie, maar verder voldoet aan alle eisen.”

zo 19 november 2017 09:48

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign