Dilemma bouwaanvragen

Afgelopen raadvergadering stonden voor ons twee moeilijke dossiers op de agenda. Bouwplan van Foreesstraat en wijziging bestemmingsplan ten behoeve van het plan aan de van Duivenvordestraat. Wij hebben bij de HOP hevig gediscussieerd over de wenselijke bouwhoogte in het oude centrum van Heerhugowaard. En hebben ons goed laten informeren door de buurt bewoners en door deskundige. Alle argumenten wegende hebben we toch besloten met beide agenda punten in te stemmen.

Voor ons was het dilemma de hoogte van 5 bouwlagen ten opzichte van de argumenten in het belang te bouwen voor de bewoners van Esdege-Reigersdaal, het vergroten van een goed woningaanbod in deze wijk dicht bij voorzieningen en de wens van de omwonende.
Stedenbouwkundig argument welke voor ons meegewogen heeft is dat wisselende bouwhoogtes zorgen voor diversiteit van de bebouwing van een wijk en een samenhangend en mooier geheel vormen dan alles van dezelfde hoogte.
Bij het plan van Foreestraat is goed aandacht besteed aan de groene inrichting en tuinbeleving rondom de panden. Hiervoor hebben we ook dringend aandacht gevraagd bij het plan van Duivenvoorde straat. Om samen met de omwonende tot een mooie groene inrichting van de beschikbare ruimte te komen.

Tot slot hebben wij de Initiatiefgroep Heemradenwijk – Centrumwaard complimenten geven over het vele werk dat zij verzet hebben om hun stem te laten horen en ons te informeren.
Het is zeker mede aanleiding voor ons als HOP om het initiatief te nemen de notitie te schrijven die tot een nieuwe inspraakverordening gaat leiden. Een die recht doet aan beginspraak en de verwachtingen van onze inwoners over inspraak bij plannen. Waarvan de eerste overleggen raad breed al hebben plaatsgevonden.
We vinden dat de inspraakverordening zoals die er nu ligt uit 2004, nodig bijgesteld moet worden. Een goede ontwikkeling naar aanleiding van deze en vorige plannen, waarbij omwonende van zich hebben laten horen. En we in de toekomst deze ontstane situatie kunnen voorkomen

zo 28 januari 2018 09:44

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign