Blije gezichten

In de raadscommissie SO (Stedelijke Ontwikkeling) van februari 2018 heeft de wethouder met haar enthousiaste ambtenaar een toelichting gegeven op uitvoering van de motie van de HOP: Inrichting Duurzame Ecologische wijken.

Voor het toetsen van plannen op ecologische duurzame uitvoer is een ambitieladder ontwikkeld voor nieuwe- en bestaande wijken. De pijlers voor toetsing is uitgewerkt in een vierstappen plan, te weten:

– Plannen dienen te voldoen aan de normen (schoon en veilig)

– Gezonde fysieke inrichting (groen en gezond)

– Verbinden met ruimtelijke thema’s (Synergie met win- winsituaties)

– en het verhogen van de sociale kwaliteit (ontmoeten en verbinden). Met als uitgangspunt “de beleving van de gebruikers en bewoners staat centraal”. Het vierstappen plan wordt toegevoegd aan het rapport Strategische duurzame ontwikkeling.

Groen en bewegen wordt gestimuleerd in onze gemeente en daarnaast is het van belang dat de biodiversiteit in de gemeente wordt verbeterd. Initiatieven daartoe, zoals Tiny houses en realisering van een twee kilometer lang park in de Draai, worden door de gemeente omarmd. Het college wil bijeenkomsten organiseren en bespreken met de raad en komt daarna met voorstellen, zodat integrale afwegingen gemaakt kunnen worden. Voor stedelijke stadsgebieden is groen van essentieel belang.

Voor de HOP is dit een goede ontwikkeling voor haar stad!

Zie: https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Stadsontwikkeling/2018/06-februari/20:00/Actieve-informatie-vanuit-het-college-Wet-Gemeenschappelijke-regelingen-WGR/fragment1/#filmfragment=733&offset=628

wo 14 februari 2018 09:41

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign