Samen het verschil maken in Heerhugowaard

De Raadsagenda is 29 mei 2018 ondertekend door 8 partijen en aangeboden aan het college.

De HOP heeft als grootste partij het initiatief genomen om tot een raadsagenda te komen met het doel een zo breed mogelijke inbreng en steun van de nieuwe gemeenteraad. Daarbij de complimenten en credits voor John Does, die met zijn visie ons binnen de HOP, en daarna bijna alle partijen enthousiast heeft gemaakt deze stap te zetten.

Er is gekozen voor een actieve aanpak onder begeleiding van twee externe informateurs, Ibtisam Daoudi en Cees de Wildt. Een spannend proces, waar na de start, energie ontstond onder de deelnemende partijen en er constructief, prettige bijeenkomsten ontstonden waar ook hard door gewerkt moest worden. Met deze raadsagenda tot resultaat!

Een uniek proces waarbij we als Heerhugowaard laten zien vooruitstrevend te zijn en lef te hebben oude patronen te doorbreken. 

Vanuit de HOP hebben Carola en John het voortouw genomen in de eerste gesprekken. Carola heeft, met haar grote  kennis van het HOP gedachtegoed, gevoel voor politiek en wat belangrijk is voor de inwoners van Heerhugowaard, in de eerste bijeenkomsten belangrijk bijgedragen aan de raadsagenda. Ik hecht er waarde aan haar inbreng te noemen.

De fractie wil ik voor hun inbreng en inzet de afgelopen maand vanaf deze plek bedanken. Het was voor ons als fractie een heel roerige tijd waarin iedereen zijn rol heeft gepakt en een bijdrage heeft geleverd bij het  tot stand komen van deze raadsagenda.
Maar ook een woord van dank aan alle partijen die zo constructief hebben meegewerkt aan dit proces. Het is al eens vaker gezegd: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

In een drietal bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van de partijen een zestal thema’s benoemd , die vervolgens geladen zijn met een aantal onderwerpen. Hierbij zijn de onderwerpen uit de bewonersagenda nadrukkelijk meegenomen. Zo is een raadsagenda tot stand gekomen die de richtinggevende agenda vormt voor de komende vier jaar. Richtinggevend, want we zullen steeds weer terug moeten naar onze inwoners om de verdere invulling vorm te geven.

We staan als Hop voor een aantal pijlers ( zoals goede voorzieningen, groenonderhoud, inclusieve samenleving, sport voorzieningen voor iedereen) en die zijn opgenomen in deze raadsagenda. Hiermee komt de stem van onze vele kiezers ook goed tot zijn recht. Net als de standpunten die elke partij heeft ingebracht. Waar me elkaar in een vroeg stadium draagvlak voor verworven is.

Vernieuwend is dat het college zich onvoorwaardelijk heeft uitgesproken voor uitvoering van de raadsagenda. Daarmee heeft de hele gemeenteraad een relatief grote invloed op het beleid, dat de komende vier jaar ontwikkeld en uitgevoerd gaat worden. Voor en met Heerhugowaard.

Zoals in de laatste alinea van de raadsagenda is verwoord:

Democratische vernieuwing kan alleen plaats vinden door en met mensen.

De gemeenteraad blijft, is en gaat nóg meer in gesprek, in de dialoog, met de inwoners en zet sterk in op de relatie tussen overheid en inwoners/bedrijven, om met elkaar de maatschappij Heerhugowaard te zijn!

Onze ambitie is groot en we hebben met elkaar lef getoond door te starten met de raadsagenda.

Wij, de HOP, hebben er zin in de komende raadsperiode deze ambitie waar te maken!

wo 30 mei 2018 09:28

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign