Einde overlast zwaar verkeer Sparrenlaan/Esdoornlaan

De HOP wil dat de gemeente zo snel mogelijk in gesprek gaat met de bewoners op de hoek Esdoornlaan/Sparrenlaan. Zij klagen al geruime tijd over trillingen die scheuren in hun binnenmuren veroorzaken. Volgens de bewoners komt dat door een plateau met drie drempels die enkele jaren geleden op de hoek is geplaatst. Met name zwaar verkeer ‘knalt’ daar overheen.

De gemeente Heerhugowaard is al meer dan 15 jaar bezig met het vraagstuk hoe de wegen Esdoornlaan en Sparrenlaan dermate te herstructureren om zo te kunnen voldoen aan een 30 km-regime, maar niettemin de doorgaand verkeerfunctie te behouden tot aan de opening van de Oosttangent. Sinds de Oosttangent is geopend en het doorgaande verkeer idealiter via deze route de Sparrenlaan zou mijden, zijn onder meer op de kruising Esdoornlaan/Sparrenlaan aanvullende maatregelen genomen in de vorm van een verhoogd plateau met aan drie zijden ‘drempels’.

De opening van de Oosttangent heeft echter nauwelijks geleid tot vermindering van het doorgaande verkeer. Ook heeft het weinig invloed op de beperking van de snelheid. De afslag wordt steevast gebruikt door zwaar verkeer zoals (zes maal per dag!) de vrachtwagens van Deen Supermarkt, gevestigd op ’t Eiland, vrachtwagens van Appel, maar ook de vuilnisophaalwagens van de gemeente die richting de werf gaan. Daarbij is met name dat zware verkeer zodanig ‘bestand’ tegen de drempels dat er vrijwel geen vaart wordt verminderd. Dat het plateau zelf daarvan zichtbaar te lijden heeft is tot daar aan toe, maar de ‘klappen’ die het zware verkeer veroorzaken bij het nemen van de verhogingen zorgen voor veel schade aan de aan het plateau gelegen woningen. De schade bestaat uit scheuren in met name de binnenmuren.

Volgens de bewoners is er meerdere malen aan de bel getrokken bij de gemeentelijke organisatie, maar is een inhoudelijke afhandeling achterwege gebleven. Wat de bewoners daarnaast met name steekt is dat in de afgelopen jaren na klachten van bewoners van de Esdoornlaan wel ingegrepen. De wethouder is zelfs een dag bij een van de klagers binnenhuis gaan zitten om zelf mee te maken welke klappen zwaar verkeer maakt op drempels. Daardoor voelen de inwoners van de Sparrenlaan zich niet gehoord.

De HOP vraagt het college nu om snelle actie, met name in gesprek te gaan met de bewoners en gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Tevens vraagt de HOP het college om eens breder te kijken naar een langdurige passende oplossing om het 30 km-regime op de Esdoornlaan en Sparrenlaan af te dwingen, zonder dat dit tot schade leidt bij de omwonenden.

Tevens vraagt de HOP het college om in overleg te gaan met Deen om te bezien hoe de bevoorrading van de supermarkt het meest efficiƫnt en zonder overlast van omwonenden kan worden afgehandeld. Daarnaast zouden zware voertuigen die naar de gemeentewerf moeten, kunnen worden omgeleid via de Oosttangent.

do 25 februari 2021 19:36

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign