“De DOP pakt die uitdagingen in het belang van onze inwoners graag aan.”

De nieuwe gemeente Dijk en Waard moet de relatie met haar inwoners verbeteren. Een beter klachtensysteem waarbij inwoners duidelijk zien en merken wat er met hun klacht gebeurt, is daar een goed begin van. “Te vaak gebeurt het dat inwoners niet worden gehoord door de gemeente”, zei fractievoorzitter René Schoemaker bij de behandeling van de begroting 2022 voor Dijk en Waard. Hieronder en in het filmpje de gehele tekst van René:


Voorzitter, het is een bijzondere dag vandaag. We praten vandaag over de begroting van een gemeente die nog niet officieel bestaat, en over die begroting mogen we als gemeenteraden van Langedijk en HHW niet eens beslissen, want dat is voorbehouden aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Wat we wel doen vandaag is deze conceptbegroting als advies mee te geven aan diezelfde nieuwe gemeenteraad. Laten we daarmee eens beginnen.

Voorzitter, ik las in de Alkmaarsche Courant dat het tijdens begrotingsbehandelingen het zelden over die begroting zelf gaat. Wel, dat is deze keer anders. Laten we eens beginnen met Programma 0 Bestuur en Ondersteuning. Centraal in dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners. Onder meer initiatieven van inwoners moeten meer worden ondersteund, zo lezen wij van de DOP. Onze fractie verstaat onder initiatieven van inwoners ook iets heel basaals als het melden van knelpunten in de openbare buitenruimte. Te vaak bereiken ons klachten van inwoners die na een dergelijke melding niet het gevoel hebben dat er iets mee wordt gedaan. Ook is vaak onduidelijk of de klacht of melding ergens wordt geregistreerd. Graag willen wij als DOP met de organisatie eens bekijken hoe deze procedures kunnen worden verbeterd. Immers, dergelijke meldingen zijn het startpunt, de basis van wederzijds vertrouwen tussen lokale overheid en inwoners. Dat geldt in zwaardere zin zelfs voor veranderingen in de directe leefomgeving. Bij zoiets simpels als het vervangen van speeltoestellen in een speeltuin blijkt het soms al mis te gaan. Daarin denkt de DOP dat er nog genoeg te verbeteren valt in zowel het betrekken van inwoners in het gehele traject, als heldere communicatie gedurende dat traject. Zeg wat je doet en doe wat je zegt, juist in de omgang met inwoners. De DOP stelt de nieuwe raad voor samen met het college goed te kijken naar het beschikbare instrumentarium dat kan worden gebruikt in de omgang met inwoners, waarbij zij meer grip krijgen op hun eigen leefomgeving.

Voorzitter, ik ga van wipkip naar visie. De visie op kernenbeleid staat eveneens in dit belangrijke Programma 0. Met Centrumwaard hebben we daar met z’n allen ervaring mee opgedaan; sterker nog: daar zijn we nog volop mee in de weer. Kern in het kernenbeleid is wat de DOP betreft niet alleen participatie en communicatie, maar ook een sterk verenigingsleven, toegang tot cultuur en kunst en wijk- en kerngericht werken. Dat alles zo dicht mogelijk bij onze inwoners. Daarom is de DOP tevreden met het voornemen om de indexatie van onze financiële bijdragen aan onze instellingen als bibliotheek en theater door te voeren. Immers, dergelijke instellingen zijn ook nauw betrokken bij basis- en voortgezet onderwijs en leveren een belangrijke bijdrage in het welzijn van onze inwoners. Voorzitter, ik sluit af met de constatering dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard van start gaat met een financieel solide basis. Ook de meerjarenbegroting ziet er prima uit. Wel doet de DOP de waarschuwing uit dat wij nog voor grote opgaven staan. Op het gebied van woningbouw, op het gebied van Jeugdzorg en WMO. De vergrijzing. Maar ook corona, dat maar niet lijkt uit te doven. Binnen dat spanningsveld dienen we tevens te zorgen dat onze voorzieningen in Dijk en Waard kwalitatief op hoog niveau blijven, terwijl we onze inwoners moeten beschermen voor te hoge lasten. Genoeg uitdagingen dus voor de nieuwe gemeente. De DOP pakt die uitdagingen in het belang van onze inwoners graag aan.

wo 10 november 2021 20:09

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign