Dijk en Waard krijgt een nieuwe coalitie

DOP, LDW, SDW, GL, PvdA en CU gaan met elkaar onderzoeken of zij tot een nieuwe coalitie kunnen komen. Binnen de huidige coalitie waar naast de drie lokale partijen (DOP, LDW en SDW) ook de VVD onderdeel van was, is de conclusie getrokken dat de VVD fractie fundamenteel verschilt van inzicht op belangrijke onderwerpen. In de afgelopen 11 maanden zijn deze verschillen steeds meer zichtbaar geworden.

Onvoldoende vertrouwen en inhoudelijke verschillen

De partijen DOP, LDW en SDW hebben op dit moment onvoldoende vertrouwen om de samenwerking met de VVD fractie de komende drie jaar stabiel te kunnen uitvoeren.  Wij signaleren na een start vol vertrouwen een aantal onoverbrugbare problemen die een constructieve samenwerking in de weg staat.

Brede coalitie, dicht bij de inwoners en klaar voor de huidige opgaven

DOP, LDW en SDW vinden stabiliteit en een breed gedragen bestuur van de gemeente Dijk en Waard zeer belangrijk en hebben gekeken naar het formeren van een nieuwe coalitie. De partijen onderzoeken nu actief een coalitie samen met GL, PvdA en CU om hier invulling aan te geven. In de komende periode starten wij met het voeren van de eerste gesprekken.

ma 21 november 2022 22:40

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign