Reconstructie Zuidtangent met spoorwegonderdoorgang

De HOP vindt de toekomstige reconstructie Zuidtangent met spoorwegonderdoorgang van essentieel belang. Daar is de afgelopen maanden veel over gesproken. Het is dan ook een bijzonder stukje Heerhugowaard met complexe verkeerssituaties en een oplossing die veel van ons geld in de NBK1 vraagt. Als HOP gaan wij er vanuit dat de aanpassingen aan de kruispunten en de ondertunneling met een betere doorstroming en bereikbaarheid een vliegwiel is voor verdere ontwikkelingen in de het Stationsgebied.

De HOP spreekt haar waardering uit over de inspraakprocedure met de klankbordgroepen. Ook de vele informatieve bijeenkomsten, informatie van deskundige op dit gebied, insprekers en meningen die ons gemaild zijn waarderen wij zeer. Het heeft ons geholpen bij het wegen van ons standpunt.

Veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, verblijfskwaliteit en een mooi groen entree voor dit deel van Heerhugowaard zijn voor de HOP leidend. De reconstructie van de twee kruisingen in het stationsgebied moeten bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Voor ons een belangrijk punt in dit voorstel. Daarnaast moet het financieel reĆ«el en afgedekt zijn.

De HOP vraagt met klem aan het college rekening te houden met de gefaseerde projectvoorbereiding en goede communicatie hierover naar de berokkenen en inwoners van Heerhugowaard. Het bereikbaar houden van haar bedrijventerreinen en het centrum van Heerhugowaard, blijft van belang voor de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid.

In het raadsvoorstel wordt specifiek vermeld dat het krediet compleet met subsidie knooppunten van 6 miljoen van de provincie beschikbaar moet zijn: voor er een spade de grond in gaat. We hebben samen met de Senioren partij een amendement ingediend.  Juist om het besluit alle onduidelijkheid uit de weg te gaan en klip en klaar te stellen wat we nu besluiten. geen geld van de provincie komt, heeft de wethouder belooft terug te komen naar de raad. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn en de provincie positief zal besluiten.

De HOP ziet de reconstructie van de Zuidtangent en de ondertunneling van het spoor met vertrouwen tegemoet!

za 02 december 2017 09:45

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign