Organisatie

In de gemeenteraad wordt onze partij vertegenwoordigd door 7 raadsleden. Zij dragen in de gemeenteraad het beleid en de standpunten van de DOP uit. De fractie van DOP vergadert minimaal twee maal per maand om raadstukken en alle andere belangrijke kwesties, die de inwoners van de gemeente Dijk en Waard aangaan, te behandelen, bespreken en daarover standpunten te vormen om mee te nemen naar de gemeenteraadsvergaderingen. 

Tevens heeft de DOP een wethouder in het college, John Does.

Wethouder


Onze wethouder is John Does

De portefeuilles van onze wethouder John Does zijn:

Democratische vernieuwing, ruimtelijke ordening( inclusief omgevingsvergunningen), evenementen(beleid), onderwijs en jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang), kunst en cultuur en erfgoed, het project omgevingswet, projecten de Draai en Heerhugowaard Zuid.

In de periode van ons bestaan, ruim 40 jaar, hebben wij bewezen voldoende bestuurservaring te hebben door
24 jaar een wethouder te leveren in de diverse colleges. Mede door het beheer van de financiën door een DOP wethouder, in de periode van de financiële crisis, is de oorzaak dat Heerhugowaard er financieel nog steeds goed voorstaat.

Raadsleden

Mevrouw M.A.W. (Monique) Bankras, Raadslid
E-mail: mo.bankras1@gmail.com
Tel: 06 17 94 44 31

Mevrouw C.P.M. (Carola) van ‘t Schip, Raadslid
E-mail: carolavantschip@me.com
Tel: 072 – 572 35 08

Mevrouw F. (Francis) de Nijs – van Marle,
Raadslid
E-mail: francisdenijs@ziggo.nl
Tel: 06 42 14 31 13

De heer F. (Frank) de Bont, Raadslid
E-mail: frankdebont@kpnmail.nl
Tel: 06 52 51 18 46

Mevrouw H. (Hilke) Verhagen, Raadslid
E-mail: hilkehilke@hotmail.com
Tel: 06 37 46 03 66

De heer R. (Rene) Schoemaker, Fractievoorzitter
E-mail: rene@schoemedia.nl
Tel: 06 52 07 03 62

De heer C.G.A. Tesselaar (Kees),  
Raadslid en Vice-fractievoorzitter
E-mail: keestesselaar@kpnmail.nl
Tel: 06 44 82 28 56

Voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergadering wordt in drie afzonderlijke commissievergaderingen voorbereidend vergaderd over de raadsstukken.

Commissies

Raadscommissies bestaan uit raadsleden en/of een commissielid die zich gespecialiseerd heeft in bijvoorbeeld onderwijs, financiën, welzijn of bouwprojecten.

Commissie stad en ruimte
Deze houdt zich bezig met alles rondom ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Zoals bouwlocaties, infrastructuur en de inrichting van onze woonomgeving. En het beheer van onze openbare ruimte, groen, riolering, wijkbeheer. Rene Schoemaker, Carola van ’t Schip en Kees Tesselaar zijn onze specialisten op dit gebied. 

Commissie mens en samenleving
Deze houdt zich bezig met welzijn, zorg en sociale voorzieningen. Maar ook kunst, cultuur, sport en subsidiebeleid. Hilke Verhagen, Francis de Nijs en Frank de Bont zijn onze specialisten op dit gebied. 

Commissielid 
Op 25 februari 2020 is ons lid Jos de Vries officieel geïnstalleerd als commissielid. 

Bestuur

Het bestuur van de DOP bestaat uit vier leden, met Kees Mertens als voorzitter (zie foto) en haar werkzaamheden bestaan uit:

 1. Overleg en gesprekspartner van de fractie van de DOP
 2. Bewaken van de uitgangspunten van de DOP in de politiek.
 3. Het opstellen van verkiezingsprogramma in samenwerking met de fractie.
 4. Voordracht maken en opstellen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 5. De jaarlijkse ledenvergadering organiseren.
 6. Bezoeken van bijeenkomsten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Heerhugowaard en de DOP.

De heer C.C. (Kees) Mertens, Voorzitter
E-mail: cc.mertens@quicknet.nl
Tel: 06 26 47 86 23

De heer F. (Frank) de Bont, Penningmeester
E-mail: frankdebont@kpnmail.nl
Tel: 06 52 51 18 46

Mevrouw J. (Joyce) Kabalt, Bestuurslid
E-mail: joyce.dop78@gmail.com
Tel: 06 40 73 85 27

De heer J. (Jos) de Vries, Bestuurslid
E-mail: vriedek@gmail.nl

Fractie ondersteuning

De DOP kent ook actieve leden. Deze leden ondersteunen de fractie op velerlei gebied zoals het geven van specifieke informatie, deelname aan fractievergaderingen, meedenken over DOP initiatieven, vertegenwoordiging van de DOP tijdens commissievergaderingen en ondersteuning van raadsleden.

De fractieondersteuners zijn vaak de ogen en oren in onze gemeente.

 • Rutger Does
 • Frans van Marle
 • Trijnie Fuhren
 • Gerrit van der Meer

Kieslijst 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bestond de verkiezingslijst van HOP* uit de volgende kandidaten:

 1. John Does
 2. Carola van ’t Schip
 3. Monique Bankras
 4. René Schoemaker
 5. Hilke Verhagen
 6. Francis de Nijs
 7. Anita Arissen
 8. Frank de Bont
 9. Kees Tesselaar
 10. Joyce Kabalt
 11. Sytze van der Molen
 12. Jos de Vries
 13. Rutger Does
 14. Ron Wessels
 15. Gerrit van der Meer
 16. Joy Bulters
 17. Roel Appers
 18. Gonnie Munster-Klitsie
 19. Frans van Marle
 20. Jan Molendijk
 21. Trijnie Fuhren
 22. Jo Lugtenberg
 23. Kees Mertens
 24. Leo Dickhoff
* In 2018 was de naam van onze partij nog Heerhugowaards Onafhankelijke Partij (HOP). Vanaf maart 2021 is deze naam veranderd naar Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP).

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign