Organisatie

In de gemeenteraad wordt onze partij vertegenwoordigd door 7 raadsleden. Zij dragen in de gemeenteraad het beleid en de standpunten van de DOP uit. De fractie van DOP vergadert minimaal twee maal per maand om raadstukken en alle andere belangrijke kwesties, die de inwoners van de gemeente Dijk en Waard aangaan, te behandelen, bespreken en daarover standpunten te vormen om mee te nemen naar de gemeenteraadsvergaderingen. 

Tevens heeft de DOP twee wethouder in het college, John Does en René Schoemaker. 
De portefeuille van John Does bestaat uit:
* Kunst, cultuur en media, bibliotheken
* Evenementenbeleid
* Onderwijs en onderwijshuisvesting
* Personeel en Organisatieontwikkeling
* Kinderopvang
* Sport
* Projecten:
   – Centrumwaard
   – Vaandel-Zuid
   – IKC Sint Pancras
* 2e locoburgemeester
* De wethouders Does en Rep treden op als elkaars vervanger 

De portefeuille van René Schoemaker bestaat uit:
* Democratische vernieuwing
* Dorps- en wijkgericht werken
* Duurzaamheid
* Energietransitie
* Vrijwilligersbeleid
* Subsidiebeleid
* 5e locoburgemeester
* De wethouders Schoemaker en Hoekstra treden op als elkaars vervanger

Wethouders


John Does en René Schoemaker

Raadsleden

Monique Bankras, Raadslid
E-mail: m.bankras@raaddijkenwaard.nl

Niek Hendriks, Raadslid
E-mail: n.hendriks@raaddijkenwaard.nl

Francis de Nijs – van Marle, Raadslid
E-mail: f.denijs@raaddijkenwaard.nl

Kees Tesselaar, Fractievoorzitter
E-mail: k.tesselaar@raaddijkenwaard.nl

Henk Corbee, Raadslid
E-mail: h.corbee@raaddijkenwaard.nl

 

Rutger Does, Raadslid
E-mail: r.does@raaddijkenwaard.nl

Carola van ‘t Schip, Raadslid en vicefractievoorzitter
E-mail: c.vantschip@raaddijkenwaard.nl 

Bestuur

Het bestuur van de DOP bestaat uit twee leden, namelijk:
* Jos de Vries, Voorzitter
   E-mail: vriedek@gmail.com

* Frank de Bont, Penningmeester
  E-mail: frankdebont@kpnmail.nl

* Vacant, Bestuurslid
  E-mail: –

De werkzaamheden van het bestuur bestaat uit:

 1. Overleg en gesprekspartner van de fractie van de DOP
 2. Bewaken van de uitgangspunten van de DOP in de politiek.
 3. Het opstellen van verkiezingsprogramma in samenwerking met de fractie.
 4. Voordracht maken en opstellen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 5. De jaarlijkse ledenvergadering organiseren.
 6. Bezoeken van bijeenkomsten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Heerhugowaard en de DOP.

Fractie ondersteuning

De DOP kent ook actieve leden. Deze leden ondersteunen de fractie op velerlei gebied zoals het geven van specifieke informatie, deelname aan fractievergaderingen, meedenken over DOP initiatieven, vertegenwoordiging van de DOP tijdens commissievergaderingen en ondersteuning van raadsleden.

De fractievertegenwoordigers zijn vaak de ogen en oren in onze gemeente.

 • Stefan Brau
 • Ruben Phillipo 

Kieslijst 2021

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2021 bestaat de verkiezingslijst van DOP uit de volgende kandidaten:

 1. John Does
 2. Carola van ’t Schip
 3. René Schoemaker
 4. Jan Kramer
 5. Monique Bankras
 6. Kees Tesselaar
 7. Niek Hendriks
 8. Francis de Nijs
 9. Henk Corbee
 10. Leo Dickhoff
 11. Jos de Vries
 12. Rutger Does
 13. Frank de Bont
 14. Hilke Verhagen
 15. Milena Stojanovic
 16. Anita Arissen
 17. Andre van Zomeren
 18. Gerrit van der Meer
 19. Roel Appers
 20. Frans van Marle
 21. Kees Mertens
 22. Joyce Kabalt
 23. Jasmijn van Vliet
 

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign