Ambitiedocument (F)luisterend besturen ondertekend door de fractie voorzitters

De vier grootste partijen, HOP, Senioren Heerhugowaard, VVD, CDA, hebben als vervolg op de gesprekken met de informateur en Hop met alle paarrijden, nadere afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot een nieuw college van de genoemde partijen. Het zijnd e gezamenlijke ambities die deze partijen binden.

De raadsagenda, die eind van de maand zal worden gepresenteerd,  zal als belangrijkste opdracht aan het nieuwe college aanvaard worden.  Naast het uitwerken van de raadsagenda werkt het college ook aan de wettelijke taken in medebewind vanuit vastgestelde begroting en ambtelijke overdracht dossier.

Voor de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2018 presenteert het college van B&W een uitwerking van de raadsagenda in een (meerjaren) uitvoeringsprogramma 2018-20122. Dit wordt tevens ter behandeling aangeboden aan de raad.

wo 16 mei 2018 09:30

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign