HOP steunt oud-wethouder Leo Dickhoff met Waterschapsverkiezingen

Leo Dickhoff Is voor de lokale partij HOP acht jaar wethouder van Heerhugowaard geweest en als zodanig ook betrokken bij het landelijk waterbeheer (RBO RijnWest). Daarvoor is Leo werkzaam geweest in gemeenteland, als laatste als pv. sectorhoofd Grond, Gebouwen, Economie en Grote Projecten van de gemeente Alkmaar. Ook is hij o.a. voorzitter geweest van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Leo: “Ik ben in Heerhugowaard altijd actief geweest binnen het HOP, een lokale, onafhankelijke partij. Dezelfde ideeën vind ik nu terug binnen Groen, Water & Land, een politiek ongebonden en praktisch ingestelde groepering binnen het waterschap”.

Hét waterplatform GW&L is hét waterplatform in NoordHolland boven het Noordzeekanaal en de grootste fractie in het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, politiek ongebonden en voor alle inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij het waterbeheer. Met respect voor alle belangen, van stedeling tot agrariër en van ondernemer tot recreant., vissers en schaatsers. Voor een robuust en toekomstbestendig waterbeheer tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en met een rechtvaardige belastingheffing. Een praktische uitvoeringsorganisatie zoals het hoogheemraadschap vraagt om praktische bestuurders met kennis van zaken en met een sterke, regionale betrokkenheid. Voor een lokale maat in het waterbeheer.

Actiepunten van GW&L

• Betrek burgers, bedrijven en andere overheden bij het werk van het hoogheemraadschap. Samen kom je verder.
• Maak zoveel gebruik van lokale kennis en ervaring en werk met lokale bedrijven.
• Biedt ruimte voor medegebruik van waterschapsbezittingen zoals wandelroutes over dijken, schaatsroutes, waterrecreatie en sportvisserij.
• Wees zuinig op het cultureel erfgoed zoals poldermolens en oude gemalen.
• Pak actief met een langetermijnvisie de klimaatverandering en de zeespiegelstijging aan.
• Zorg voor een duurzaam waterbeheer, met gebiedseigen oplossingen en met respect voor mens en natuur.
• Zorg voor een goede kwijtscheldingsregeling voor minderdraagkrachtigen

wo 06 maart 2019 09:08

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign