HOP wil oplossing bewoners De Noord vanwege zwaar verkeer

De HOP wil dat de gemeente zo snel mogelijk aan de slag gaat met het oplossen van problemen van onze inwoners aan de Middenweg tussen de kern van De Noord en het Verlaat. Meer dan 20 inwoners zien scheuren ontstaan in gevels, muren en pleisterwerk doordat passerend (vracht)verkeer over de Middenweg zorgt voor ‘dreunen’ op het wegdek en de onderliggende poldergrond.

De Middenweg tussen het Verlaat en de dorpskern van De Noord is in 2016 (deels) opnieuw geasfalteerd naar aanleiding van schade aan het wegdek, mede door zwaar verkeer dat deze route van noodgedwongen moet nemen. Dat wegdekherstel heeft – onbedoeld – tot nare gevolgen geleid. Doordat toentertijd gekozen is om het asfalteren in losse delen te doen ter lengte van plusminus 20 meter is er sprake van vele ‘schotsen’ asfalt die tegen elkaar liggen, met daartussen (elke 20 meter) een ‘naad’ (zie foto 1). Deze naden brengen niet alleen ter plekke een niveauverschil met zich mee, maar zorgt bij het passeren van zwaar verkeer voor ‘klappen’ en ‘trillingen’ die tot ver langs de Middenweg voor overlast en schade zorgen. Tot 30-40 meter verder zijwaarts worden die bevingen gevoeld en gehoord. Deze trillingen hebben sinds 2016 in toenemende mate geleid tot scheuren in muren (zie foto’s 2, 3 en 4), verzakkingen van woningen, lekkages, vallende voorwerpen in het interieur als glazen, vazen en andere voorwerpen.

Een bezoek van de HOP aan gedupeerden leert ons dat dit geen incidenten zijn maar dat meer dan 20 (tot plusminus 40) inwoners van De Noord-Verlaat hier last, hinder en schade van ondervinden. Sterker nog, wij kwamen van de diverse gedupeerden te horen dat zij – in eerste instantie vaak individueel – al langer hierover klagen bij de gemeentelijke organisatie. Daar is lange tijd niet of nauwelijks op gereageerd. Een buurtfeest leidde uiteindelijk tot herkenning van elkaars problemen en dus werd door de buurt een aantal maanden geleden gezamenlijk een brief gestuurd naar de Afdeling Bouwtoezicht en Afdeling Verkeershandhaving. Ondanks diverse contactpogingen daarna is de buurt nog steeds in het ongewisse over de eventuele reactie van de betreffende afdeling. Gezien de inzet van het college op het kernenbeleid en lokale oplossingen voor lokale problemen doet de HOP middels schriftelijke vragen een beroep op het college om hier actief mee aan de slag te gaan.

do 28 januari 2021 12:03

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign