DOP pleit voor meer zeggenschap inwoners in het vormgeven van hun leefomgeving

De DOP heeft bij de Algemene Beschouwingen gepleit voor meer zeggenschap voor onze inwoners in het vormgeven van hun leefomgeving. De tekst van de Algemene Beschouwingen van fractievoorzitter René Schoemaker treft u hieronder aan. U kunt het ook nog bekijken/beluisteren in de video: https://fb.watch/6R3Tb7ZVMK/.

Eerste termijn DOP op de VJN

Voorzitter,
Vandaag bespreken we de Kadernota 2022-2025 van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Deze kadernota is de opmaat naar de eerste begroting van de nieuwe gemeente voor 2022 en het meerjarenperspectief. Een meerjarenperspectief dat na de in het voorjaar voorgestelde maatregelen sluitend is gemaakt. Sterker nog, hoewel zowel deze Kadernota als de daaruit vloeiende begroting beleidsarm wordt opgesteld, is er wel degelijk nog ruimte voor nieuw beleid. De DOP is verheugd dat de nieuwe gemeenteraad vanaf 1 januari daarmee dus een vliegende start kan maken.
Maar voordat het zover is moet er nog veel gebeuren. Verschillende onderdelen binnen de financiële cyclus, maar ook daarbuiten, moeten nog geharmoniseerd worden. Ik wil daar op dit moment vooral het verenigingsleven en cultuur uit pikken. De DOP stimuleert al decennia lang het verenigingsleven in Heerhugowaard en ziet dat onder meer op accommodatiebeleid in Langedijk andere keuzes zijn gemaakt. Langedijk beschikt over een sterk en bloeiend verenigingsleven en we kunnen ons voorstellen dat de goede ervaringen die wij hebben met Heerhugowaard Sport NV ten goede kunnen komen aan al onze verenigingen in Dijk en Waard. Verder denken wij dat De Binding een nog sterker cultureel centrum kan worden en als thuis van meer verenigingen.

Voorzitter,
De DOP is een constructieve partij die graag in dialoog gaat met onze inwoners en verenigingen. Samen ontwikkelen we de toekomst en denken we in oplossingen. Democratische Vernieuwing lijkt inmiddels wel een platgeslagen term, maar niettemin is daarin nog een wereld te winnen. Het Kernenbeleid is inmiddels gestart en de laatste ervaringen met het democratische proces in de ontwikkeling van Centrumwaard smaakt naar meer en beter. Binnen de nieuwe gemeente kunnen dorps- en wijkgesprekken inwoners de gelegenheid geven hun eigen leefomgeving vorm te geven. De DOP zal hier in de toekomst sterk op sturen. Een ander belangrijk onderwerp is vanzelfsprekend het tekort aan alle soorten woningen. Terwijl de vergrijzing zorgt voor een ander soort woningvraag moeten we vooral ook onze jongeren niet vergeten. Maar we moeten ervoor waken de samenhang op de woningmarkt uit het oog te verliezen, immers het is zaak de woonkansen voor elke inwoner van Dijk en Waard, maar ook in de regio, te verbeteren.

Voorzitter,
Voor ik afsluit wil ik ook nog een compliment geven aan onze werkorganisatie, die ontzettend hard gewerkt heeft aan de interne samenwerking. Nu de integratie van de twee ambtenarenorganisaties flink op stoom is, is het binnenkort tijd om eens te kijken naar welk kwaliteitsniveau in dienstverlening de nieuwe gemeente zou willen c.q. moeten nastreven. Wij als DOP staan pal voor onze inwoners waarvan wij vinden dat deze de hoogste kwaliteit in dienstverlening zouden moeten ontvangen. Wij weten dat er hard wordt gewerkt aan de dienstverlening, maar uit signalen die wij uit de samenleving ontvangen, weten wij ook dat er altijd nog verbeterpunten zijn. Wij zullen in de loop van het jaar, en natuurlijk ook daarna, voorstellen op dit onderwerp indienen en staan ook open voor de ervaringen van andere partijen.

Voorzitter,
Resumerend: de DOP ziet de toekomst van de nieuwe gemeente zonnig in, maar u merkt ook dat wij constructief en oplossingsgericht op een aantal zaken nog wel de nadruk leggen.

di 06 juli 2021 10:34

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign