DOP: “Samen werken aan Dijk en Waard“

De verkiezingen naderen (woensdag 24 november!) en dus besteden diverse media er in de komende weken aandacht aan. Zo ook de Update, het periodieke magazine voor Heerhugowaard en Langedijk dat gratis in de bus valt. Onze lijsttrekker John Does werd uitgebreid geïnterviewd, de tekst is hieronder beter te lezen dan op de foto.

DOP: “Samen werken aan Dijk en Waard“

Al 43 jaar dient de DOP de belangen van de inwoners van Heerhugowaard en binnenkort ook Langedijk. Sinds de oprichting in 1978 staat de DOP in dialoog met alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties om samen onze gemeente vorm te geven. Dat deden wij als HOP voor Heerhugowaard en dat we staan te popelen om dit te doen voor heel Dijk en Waard.” Dat stelt John Does, lijsttrekker van de DOP. Geboren in ’t Kruis en onder meer getogen in de oude gemeenschap De Draai aan de Oostdijk is Does er als geen ander van doordrongen dat de eigen identiteit van de diverse kernen in de nieuwe gemeente Dijk en Waard van grote waarde is. “Dijk en Waard haalt zijn kracht uit de prachtige en authentieke eigenheid van elke kern, van ’t Kruis tot aan Koedijk en van Veenhuizen tot aan Sint Pancras. Dat moeten we koesteren en versterken.”

Daarom pleit John Does ervoor om de inwoners van elke kern daar waar het kan zelf hun leefomgeving vorm te laten geven. Immers, de eigen inwoners zien dagelijks hoe het in hun omgeving beter kan. “De nieuwe gemeente Dijk en Waard moet de inwoners in de kernen daarin faciliteren. Of dat nu in Centrumwaard is, in de Stad van de Zon, of in Broek op Langedijk. Onze inwoners zijn goed in staat in samenspraak met elkaar hun visie op hun leefomgeving te vorm te geven. Zij kennen hun woonomgeving als geen ander!”Daarnaast ziet de DOP in de nasleep van de Coronacrisis de noodzaak het verenigingsleven in de nieuwe gemeente Dijk en Waard een boost te geven. Ook de cultuursector snakt naar meer ondersteuning. “Jong en oud snakken naar ontmoeting, terwijl het verenigingsleven en de cultuursector juist zware klappen hebben gehad. We gaan hard aan de slag om Dijk en Waard levendiger te maken en te houden.”

Dat de DOP als zo’n lange historie heeft, helpt daarbij, zegt John Does. “Elke inwoner kent ons als een stabiele partij die vooral luistert naar de inwoners, erg betrokken is bij het verenigingsleven en cultuursector en niet afhaakt als het moeilijk wordt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de belangen van de inwoners voorop te laten staan.”

di 05 oktober 2021 19:23

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign