De DOP in KiesKompas

De DOP doet ook deze verkiezingen mee met de KiesKompas. Een groot deel van onze antwoorden op de stellingen zijn opgenomen in ons verkiezingsprogramma (zie hier ons programma). Maar natuurlijk hebben we niet alles in ons verkiezingsprogramma opgenomen, want dan wordt het wel een hele bijbel. Daarom hieronder onze antwoorden op de stellingen van het Kieskompas die niet zijn opgenomen in ons programma:

Stelling 2
Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Ons antwoord
Neutraal. Vanzelfsprekend vindt de DOP dat er continu moet worden gekeken of het aanbod van woningen nog matcht met de vraag. Belangrijk is een goede mix te vinden in sociale huur/koop en de duurdere segmenten, met daarnaast aandacht voor zowel jongeren- als ouderenhuisvesting en voor inwoners met een beperking. Mocht de vraag leiden tot 40 procent sociale huurwoningen, dan zal dat het aanbod moeten zijn. Als de vraag daar niet toe leidt, dan niet.

Stelling 4
Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning.

Ons antwoord
Neutraal. De DOP ziet in deze tijd van woningnood liever niet dat statushouders een bevoorrechtte positie krijgen op de woningmarkt, maar we weten ook dat zowel provincie als Rijk onze gemeente verplicht om een vaststaand aantal statushouders per jaar te huisvesten. Daar moeten we dus aan voldoen.

Stelling 5
De gemeente moet geld investeren in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Ons antwoord
Oneens. DOP vindt huisvesting van arbeidsmigranten primair de verantwoordelijkheid van de betreffende ondernemers.

Stelling 8
De gemeente Dijk en Waard moet experimenteren met het basisinkomen.

Ons antwoord
Niet mee eens. De DOP vindt dit geen onderwerp voor lokale overheid.

Stelling 13
Om schoolverzuim tegen te gaan moet de gemeente geld uitrekken voor extra leerplichtambtenaren.

Ons antwoord
DOP blijft bij neutraal. Uit de monitor 2020 blijkt dat HHW goed scoort op schoolverzuim waardoor wij dit geen item vinden.

Stelling 19
In Dijk en Waard moeten meer natuurgebieden komen ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond.

Ons antwoord
DOP is hier niet mee eens. Vreemde tegenstrijdigheid.

Stelling 23
Tijdens oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij.

Ons antwoord
Neutraal. Vuurwerkvrije zones vinden wij een regionaal en landelijk item.

Stelling 24
Bij aanbestedingen en inkoop door de gemeente moeten duurzame bedrijven voorrang krijgen, ook als dit meer geld kost.

Ons antwoord
Neutraal. Een gemeente dient een evenwichtig aanbestedingsprotocol te hebben. Duurzaamheid weegt hierin mee. Per definitie duurzame bedrijven voorrang geven is dus afhankelijk van het gekozen aanbestedingsprotocol. Wij streven naar evenwicht tussen duurzaamheid en kosten.

Stelling 27
De regelgeving voor horecaondernemers moet worden versoepeld, ook als dit tot meer overlast kan leiden.

Ons antwoord
Neutraal. Veel regelgeving is niet aan de gemeente zelf, maar ondernemers hebben zich aan een wirwar aan landelijke, provinciale, gemeentelijke en zelfs Europese regelgeving te houden. In ons vorige programma 2018 stond dat regels voor evenementen moesten worden versoepeld. Dit is door de DOP gerealiseerd.

Stelling 28
De eventuele samenvoeging van St Pancras en Koedijk-Noord bij Alkmaar is ongewenst.

Ons antwoord
Helemaal mee eens. De DOP heeft zich in de afgelopen jaren in raadsdebatten, formele en informele gesprekken altijd uitgesproken voor een ongedeelde fusie.

Stelling 29
De gemeente moet horecaondernemers controleren of zij bezoekers vragen om een coronatoegangsbewijs.

Ons antwoord
Neutraal. De DOP volgt hierin het landelijke beleid ten aanzien van coronamaatregelen. De DOP vraagt wel aandacht voor de menselijke maat.

Stelling 30
Er mag geen belastingverhoging komen voor ondernemers.

Ons antwoord
Eens. De DOP vindt al 43 jaar dat voor alle inwoners (dus ook ondernemers) de gemeentelijke belastingen niet harder mogen stijgen dan de inflatiecorrectie. Zie verkiezingsprogramma’s (1978-2021).

Stelling 31
De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving.

Ons antwoord
Neutraal. De participatiewet voorziet erin dat gemeenten mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie kunnen opleggen. Er zijn bij DOP geen signalen binnengekomen dat deze verplichting daadwerkelijk iets bijdraagt aan de maatschappij, maar ook niet dat door bijstandsgerechtigden als onrechtvaardig wordt beschouwd.

wo 20 oktober 2021 12:50

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign