DOP stelt vragen over het beloofde volkstuinencomplex

De DOP vroeg zich al een tijdje af waar het beloofde volkstuinencomplex aan het begin van de Middenweg, tegenover Intratuin, toch bleef. Toen onlangs een nieuw bestemmingsplan voor Heerhugowaard-Zuid werd gepresenteerd, was de DOP hoogst verbaasd dat op juist die plek een grote witte vel was ingetekend. Dat was voor ons raadslid Kees Tesselaar reden om het college van Burgemeester en Wethouders vragen te stellen. En dat was voor Heerhugowaard Centraal weer aanleiding om erover te schrijven, zie bijgaande link.

Vragen

Kees Tesselaar: De DOP kan zich vinden in het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid 2021 bestaande uit 5 onderdelen. De DOP heeft naar aanleiding van het raadvoorstel nog twee vragen. Wij signaleren een prachtig wit vlak op de plek waar volgens een volkstuinencomplex zou komen. Onze fractie kan de schoffels, harken en hooivorken in de raadszaal nog levendig herinneren.

1. Wat is de status van het volkstuinencomplex?

2. Waarom is dit niet meegenomen het bestemmingsplan?

3. Op welke wijze is de communicatie omtrent het wel of niet doorgaan met de aanleg van de volkstuinen geregeld?

4. Komt er nog een bestemmingswijziging op dit bestemmingsplan om het betreffende gebied alsnog te bestemmen?

Antwoorden van het college

Vraag 1: Wat is de status van het volkstuinencomplex?
Antwoord: Het perceel Middenweg 2/2a is nodig voor het realiseren van een fietspad en sloot in de binnenbocht van de Middenweg. Deze zijn gepland op de locatie van het woonhuis, dat om die reden gesloopt is. De sloop van het woonhuis met bijbehorende opstallen maakt reconstructie mogelijk. De sloop van het woonhuis met bijbehorende opstallen heeft eveneens ruimte gegeven om een deel van het perceel beschikbaar te stellen aan de Volkstuinvereniging Groene Waard (VTV Groene Waard). Na voltooiing van de reconstructie Middenweg zou in 2de kwartaal 2022 gestart kunnen worden met de aanleg van de volkstuinen. De VTV De Groene Waard heeft echter recentelijk aangegeven dat door het ontbreken van een wachtlijst en omdat VTV niet over voldoende bemensing beschikt om benodigd proces te begeleiden, het voor hun niet mogelijk is het volkstuinencomplex te runnen. Gezien bovenstaande is gezamenlijk de conclusie getrokken dat een volkstuinencomplex in zuid niet haalbaar meer is.

Vraag 2: Waarom is dit niet meegenomen het bestemmingsplan?
Antwoord: Voor de volkstuinenlocatie is in het recente verleden (2018) door het college een apart bestemmingsplan in voorbereiding genomen. De aanvrager heeft inmiddels aangegeven geen belangstelling meer te hebben voor het volkstuinencomplex. De in het concept voorontwerpbestemmingsplan Volkstuinen opgenomen regeling is gebaseerd op een ontwerp dat tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de volkstuinenvereniging. Gelet op voorgaande is het niet zinvol het bestemmingsplan volkstuinen alsnog in procedure te brengen.

Vraag 3: Op welke wijze is de communicatie omtrent het wel of niet doorgaan met de aanleg van de volkstuinen geregeld?
Antwoord: Communicatie vanuit de gemeente zal plaatsvinden middels ‘nieuws van de dag’. Als er meer duidelijkheid is over het toekomstig gebruik van de kavel zal dit via een raad-informatie brief kenbaar worden gemaakt.

Vraag 4: Komt er nog een bestemmingswijziging op dit bestemmingsplan om het betreffende gebied alsnog te bestemmen?
Antwoord: Zodra helder is welke ontwikkeling op dat deel van het perceel zal plaatsvinden dat voor de Volkstuinvereniging ‘gereserveerd’ was, zal daarvoor een separate planologische procedure gestart worden. Tot dat moment geldt voor de gronden Middenweg 2/2a zowel het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg-Zuid (2018) als de bestemming zoals die van krachtis o.b.v. de geldende beheer verordening Heerhugowaard-Zuid.

Lees hier het artikel op Heerhugowaard Centraal.

vr 22 oktober 2021 10:06

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign