Alkmaarsche Courant: Wie schuift er aan bij het lokale ’motorblok’?We staan klaar om verder te praten.

De kans is heel groot dat naast DOP ook Lokaal Dijk en Waard en Senioren Dijk en Waard een plek krijgen in het nieuwe college van de gemeente Dijk en Waard. De vraag is vooral hoeveel en welke partijen zich zullen aansluiten bij dit ’motorblok’. Informateurs Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi, die door DOP-lijsttrekker John Does zijn ingeschakeld, hebben hun eerste bevindingen naar buiten gebracht nadat ze gesprekken hebben gevoerd met vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Een van de uitkomsten van de eerste verkenning is dat vrijwel alle fracties het logisch vinden dat de drie grootste lokale partijen onderdeel uitmaken van het nieuwe college. Deze drie partijen zijn samen goed voor 17 van de 37 zetels in de raad. Het streven is om uit te komen 21 tot 23 zetels.

Wethouder
Dit zou bereikt kunnen worden door de VVD (5 zetels) toe te voegen aan de eerder genoemde drie partijen. Een andere optie is dat twee (andere) partijen aanschuiven. Alle partijen in de nieuwe gemeenteraad zijn bereid om deel te nemen aan een college met wat al het ’motorblok’ wordt genoemd. Ook zeggen alle partijen een wethouder te kunnen en willen leveren. Over wat de belangrijkste opgaven zijn voor Dijk en Waard wordt er niet heel verschillend gedacht. Het gaat onder meer om: het verbeteren van de dienstverlening, het kernenbeleid en meespraak voor de inwoners, woningbouw, verduurzaming en energietransitie en het sociaal domein/toegankelijke zorg. Wel constateren de informateurs dat er verschillende beelden zijn over hoe met deze opgaven moet worden omgegaan. Zo is van de VVD bekend dat zij vooral betaalbare koopwoningen willen bouwen, terwijl andere partijen meer inzetten op de bouw van meer sociale huurwoningen.

Voor kerst
De informateurs schatten in dat collegeonderhandelingen met alle partijen op voorhand een grote kans op succes toegedicht kan worden. Het streven is om nog voor kerst tot een nieuw college te komen. De informateurs geven de onderhandelaars in overweging om niet alle onderwerpen nu al op te nemen in een coalitieakkoord. De gedachte hierachter is dat de gemeenteraad de komende jaren dan meer de regie kan pakken. Tijdens de vorige raadsperiode in Heerhugowaard was er kritiek op de dichtgetimmerde raadsagenda die het volgens verschillende partijen moeilijk maakt om zich nog te kunnen profileren. John Does onderschrijft de conclusies van de informateurs. “De partijen in het motorblok zullen vanaf nu samen optrekken alsof we één partij zijn.’’ Mogelijk wordt donderdag al duidelijk met welke partijen de onderhandelingen over de collegevorming worden voortgezet. “Belangrijk is dat partijen competente wethouderskandidaten kunnen leveren’’, zegt Does, die niet uitsluit dat er nog drie partijen aansluiten bij het motorblok. Hij benadrukt dat de drie lokale partijen veel waarde hechten aan het verenigingsleven, sport en cultuur.

De VVD zit dus, net als de meeste andere partijen, nog in de wachtkamer. Fractievoorzitter Falco Hoekstra hoopt op een samenwerking met de drie andere partijen. “Wij kennen deze partijen goed vanuit onze coalities in beide gemeenten. Wij zijn blij met de huidige samenwerking en hebben er vertrouwen in dat we elkaar goed kunnen blijven vinden. We staan klaar om verder te praten.’’

vr 03 december 2021 17:00

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign