DOP Highlights – Raadsvergadering 24 januari 2023

Gisteravond was er weer een raadsvergadering met een overzichtelijke agenda. Hierbij de DOP-highlights !

Benoemingen

Fractievoorzitter Kees Tesselaar is benoemd als 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad. Raadslid Niek Hendriks is benoemd als lid van de agendacommissie.

Raadsvoorstel Onderscheidingen

Door een motie de inwoner kiest de onderscheiding geïnitieerd door de DOP en mede-ingediend door LDW, SDW, GroenLinks, CU, PvdA en D’66 krijgen inwoners een stem in de keuze in het ontwerp van de nieuw te ontwerpen onderscheidingen van Dijk en Waard. Onze burgemeester Maarten Poorter zal samen met hen het college adviseren. Zowel onze motie als het raadsvoorstel gemeentelijke onderscheidingen is unaniem aangenomen door de raad.

Kerstbomen

De motie kerstbomen waarvan de DOP mede-indiener was, is unaniem aangenomen door de raad. Het college gaat onderzoeken hoe wij volgend jaar nog meer kerstbomen duurzaam kunnen inzamelen met een juiste beloning voor de iedereen die zich hiervoor inspant.

di 24 januari 2023 14:11

Inhoud

Organisatie
Programma
Missie en Visie
Word Lid
Raadsleden
Actueel
Design & creatie: Worldwebdesign